به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، جواد جهانگیر زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44قانون اساسی در تذکری به استناد ماده 33 نسبت به ارایه گزارشات سه نفر از اعضای کمیسیون در صحن علنی انتقاد کرد و گفت: بر اساس ماده 33 آیین نامه، این 6 نفر هر کدام تنها می توانستند به مدت پنج دقیقه صحبت کنند. این در حالی است که یکی از آنها حدود 8 دقیقه صحبت کرد .
وی در ادامه تذکراتش در اخطار اصل 44 قانون اساسی گفت: در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44، کلمه ای در رابطه با اینکه برای اجرایی شدن این اصل تاکنون به کجا رسیده ایم، مطلبی عنوان نشده است.
وی گفت: این مطالبه رهبر است که هم از وزرای سابق و هم از وزیر فعلی صورت گرفته و این در حالی است که نتیجه این مطالبات در این گزارش مشخص نیست .
جهانگیرزاده تصریح کرد: اگر دولت را متهم می‌کنیم که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها خوب عمل نکرده انتظار بر آن است که کمیسیون ویژه در مجلس نتیجه ای از ارایه پیگیری و نظارت خود آماده می کرد و به نمایندگان ارایه می نمود.