محمد جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا در ارزیابی خود از ادامه فتنه گری از سوی سران فتنه بعد از حضور حماسی مردم در 9 دی اظهار داشت: حضور سران فتنه و ساختارشان در اوضاع و احوال امروز کشور و تلاش آنها برای طرح اینکه ما هستیم و زنده ایم، یک بخشی از سناریوی فتنه است.

وی ادامه داد: اسناد فتنه بیانگر این است که ارتباط تنگاتنگ و مشخص و دارای مختصاتی بین سران فتنه و سرویس های جاسوسی در غرب، اسراییل و آمریکا وجود داشته است وافرادی هم که این ارتباط را برقرار می کردند، اسامیشان مشخص است.

کریمی با بیان اینکه اسناد گویای این است که آنها در این ارتباطات چه طرح هایی را رد و بدل می کردند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیری که با جوانان داشتند فرمودند که چند سال دیگر که قلم های بسته شده آگاهان بین المللی روان شود شما خواهید خواند و خواهید شنید که چه توطئه خطرناکی و عظیمی پشت سر فتنه 88 بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم این سرویس های جاسوسی ، کشورهای مستکبر، آمریکا و اروپا در موضع گیری هایشان تاکید می کنند که از فتنه و فتنه گران که موج سبز نامیده می شوند باید حمایت کرد. پس اینکه آنها همچنان امید دارند و برای خودشان فضایی را برای تنفس تعریف می کنند، در این است که در آن طرف دستور دارند که خود را حفظ کرده و موضع گیری کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به تقویت سران فتنه از سوی غرب، گفت: تنها گزینه ای که امروز استکبار اعلام می کند که برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مردم و این حماسه 9 دی و این بصیرت وجود دارد، همین سران فتنه است.