نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا با اشاره به تورهسته‌ای، گفت: بدون شک در مقابل ترفندهای تبلیغات نابرابر ظالمانه و سلطه در بحث مربوط به تخریب و تشویش افکار عمومی جهان نسبت به مسأله انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان انرژی اتمی باید مقابله به مثل کند و ابتکار عمل را در دست بگیرد.

وی افزود: اقدام اخیر سازمان انرژی اتمی، نوعی اقدام مبتکرانه بوده و به طوری که نظام سلطه و چند کشوری که قصد لجبازی با افکار عمومی دنیا و ایران را دارند در موضوع انفعالی قرار گرفتند.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی دعوت از تور هسته‌ای برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای را اقدام بسیار خوبی در راستای تنویر افکار عمومی و اعتماد‌سازی در حوزه اندیشه و باور بین‌المللی دانست و گفت: این قبیل کارها جز سیاست‌های اصلی و اصولی ایران در راستای اعتمادسازی نسبت به همه مسایل که در حوزه انرژی صلح آمیزهسته‌ای در اختیار دارد، است.

وی با اشاره به اینکه حضور تورهسته‌ای می‌تواند از نظر روانی و روحی فضای مذاکرات را تنظیم کند، تصریح کرد:تور هسته‌ای در ایران می‌تواند برخی کشورها را که به جای بحث‌های کارشناسی و حقوقی به دنبال بهانه‌های سیاسی هستند، عاقل کند که با فضای خردمندانه و مبتنی بر بحث‌های کارشناسی در جلسه حضور پیدا کنند.