فاطمه آلیا عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا، درباره حضور امروز متکی در جلسه کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه امیدوارم امروز به همین بحث تشکر ختم شود و حاشیه های جانبی نداشته باشد، اظهار داشت: رییس کمیسیون امنیت ملی در دعوت از متکی برای حضور در کمیسیون از اختیارات خودش استفاده کرده در غیراینصورت این دعوت در جلسه کمیسیون و در جلسه هیأت رییسه کمیسیون مطرح نشده است.

وی ادامه داد: البته این عرف مجلس است که اگر دولت یا وزیری عوض می شود، به مسوول جدید خیر مقدم می گوید و از مسوول قبلی تشکر می کند به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی از صالحی سرپرست امور خارجه دعوت و به وی خیرمقدم گفت.

آلیا با بیان اینکه حضور متکی در جلسه امروز در دستور کار نبوده است، گفت: در دستور کار نبودن حضور متکی در جلسه امروز باعث شده بود برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه هایی که با برخی خبرگزاریها داشتند اظهار بی اطلاعی کنند.