موسی قربانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا، درباره موارد در حال بررسی در کمیسیون متبوعش اظهارداشت: کار نیمه تمام در کمیسیون بسیار است و کمیسیون باید تقریبا ظرف یک ماه آینده معوقه‌های خود را به اتمام برساند.

وی با اشاره به کارهای نیمه کاره در کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: بحث آیین دادرسی، قانون تجارت، طرح نظارت بر رفتار قضات، از جمله قانون‌هایی است که باید در این کمیسیون بررسی آن به اتمام برسد اما متاسفانه به دلیل ضعف‌هایی که وجود دارد اتمامش به تعویق افتاده است.

قربانی خاطرنشان کرد: اگر این موارد در ماه اخیر به اتمام برسد، حرکت موثری را در اصلاح ساختاری انجام داده‌ایم و اتمام این موارد یک حرکت مهم و تاثیر گزار در قانون خواهد بود.