«غلامحسین اسماعیلی» در نخستین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان تهران، با قدردانی از رییس کل قبلی دادگستری تهران در این جلسه، گفت: دادگستری تهران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و توقعات رییس دستگاه قضا از این مجموعه جدی است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، رییس کل دادگستری تهران، کار و تلاش بی‌وقفه، اخلاق محوری، قانون مداری، استفاده از خرد جمعی، اعمال نظارتهای مدیریتی و پیشگیری از تخلفات و برخورد قاطع با متخلفین را از توقعات خود در راستای انجام امور دانست.

وی در ادامه تاکید کرد: برای استفاده از خرد جمعی نیاز مبرم به وحدت و همفکری در مجموعه است تا به اهداف از پیش تعیین شده برسیم.

رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه همه باید عیبهای احتمالی را به صراحت منعکس کنیم، اظهار کرد: دادگستری تهران باید بتواند در عرصه‌های مختلف الگویی مناسب و شایسته برای همه دادگستری های سراسر کشور باشد.

بر اساس این گزارش در این جلسه تعدادی از اعضای شورا نظرات خود را در خصوص مطالب مطروحه و بویژه در خصوص راه‌های اجرایی کردن قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان کردند.