مرضیه افخم بار دیگر توصیه کرد؛ مقامات بحرین مطالبات دموکراتیک مردم آن کشور را از طریق گفت‌وگوی ملی مورد توجه قرار دهند.
به گزارش گروه دریافت اخبار خبرگزاری برنا، مرضیه افخم بار دیگر توصیه کرد مقامات بحرین مطالبات دموکراتیک مردم آن کشور را از طریق گفت‌وگوی ملی موثر و واقعی و با اجتناب از رویکردهای امنیتی و طائفه‌یی مورد توجه قرار دهند.