هیات کارشناسی مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به ریاست «حمید بعیدی نژاد» مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، از روز گذشته تاکنون بیش از هشت ساعت با هیات کارشناسی 1+5 به ریاست استفان کلمنت دستیار ویژه کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات فنی مذاکره کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از ایرنا هیات کارشناسی مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه از روز گذشته تاکنون بیش از هشت ساعت با هیات کارشناسی 1+5 به ریاست استفان کلمنت دستیار ویژه کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات فنی مذاکره کرده است.

اکنون هیات های کارشناسی پس از استراحتی کوتاه بار دیگر وارد مذاکرات سخت و فشرده خود شده اند تا گفت و گوها درباره موضوعات فنی محول شده به کارشناسان را ادامه دهند.

قرار است نتیجه مذاکرات کارشناسی به مدیران سیاسی گزارش شود و در نشست 18 تا 20 فروردین ماه بین ایران و 1+5 به ریاست محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بررسی شود.

حمید بعیدی نژاد رییس هیات کارشناسی مذاکره کننده هسته ای ایران درپاسخ به سوال خبرنگاری گفت : تاکنون هیات های کارشناسی بیش از هشت ساعت بر سر موضوعات فنی با یکدیگر گفت و گو کردند و این گفت و گوها همچنان ادامه دارد.

به گفته بعیدی نژاد در این مذاکرات کارشناسان سازمان انرژی اتمی حضور دارند.