بحث های کارشناسی ایران و ۵ قدرت بزرگ ساعتی پیش در وین به پایان رسید وتیم های مذاکره کننده سالن مذاکرات را تا صبح فردا ترک کرد.

به گزارش خبرنگاران اعزامی برنا به وین، بحث های کارشناسی ایران و کشورهای ۵+۱ که به دلیل تاخیر روسیه در هتل کوبرگ برگزار شد ساعت ۲۲ به وقت وین خاتمه یافت.در این نشست ها بعیدی نژاد مسوولیت تیم مذاکره کننده ایران را بر عهده داشت.

گفتنی است علاوه بر اعضای ثابت تیم مذاکره کننده ایران، مرضیه افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ظریف را در وین همراهی می کند و احتمال می رود به دلیل حساسیت مذاکرات وی گزارش های لازم را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.