هیات روسی بامداد امروز وارد وین شد تا ترکیب کشورهای 5+1 برای مذاکرات تکمیل شود و مذاکرات از امروز به صورت رسمی و با حضور همه اعضا انجام گیرد.

به گزارش خبرنگاران اعزامی خبرگزاری برنا به وین،مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران که به دلیل تاخیر در ورود هیات روسی دیروز تنها در سطح کارشناسی و دوطرفه با حضور کارشناسان و معاونان وزرای امورخارجه ایران و آمریکا و نیز چند کشور دیگر انجام شده بود با ورود هیات روسی به وین از ساعتی بعد به صورت رسمی و با حضور همه آغاز می شود.

در این مذاکرات قرار است میزان غنی سازی(نه اصل غنی سازی)ایران و چگونگی روند ایران به سمت غنی سازی صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.