سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفت و گو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به وین ورود جان کری را تا پایان هفته تایید کرد.

بنابر این گزارش صبح امروز خبرگزاری برنا خبر از ورود وزیر امور خارجه آمریکا به وین تا آخر این هفته خبر داد. دقایقی پیش آلن ایر ضمن تایید خبر ورود جان کری به وین تا پایان هفته از دلایل شروع مذاکرات در سطح کارشناسان سخن گفت.

آلن ایر تصریح کرد: علت انجام مذاکرات در سطح کارشناسی به این دلیل بوده که طرفین تصمیم گرفتند به شکلی متفاوت از دوره های قبلی مذاکرات را آغاز کنند و پس از بحث های کارشناسی روسای هیات های مذاکره کننده به جمع بندی مذاکرات کارشناسان بپردازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دربی تهران با خنده گفت: من در مورد فوتبال ایران نظر نمی دهم و اینجا هستم تا در مورد مذاکرات هسته ای صحبت کنم.