«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه در دومین روز مذاکرات در وین، فضای مذاکرات را «جدی و فشرده » خواند. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا، سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران ایرانی در وین گفت: مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزرای خارجه در حال انجام است و بصورت جدی بحث ها ادامه دارد. وی تصریح کرد: در مذاکرات کارشناسی و معاونان وزرا تمام جزئیات که دسته بندی شده است، و دوباره در حال بررسی و مرور است. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره خبرسازی برخی رسانه ها به ویژه رسانه های غربی گفت: آنچه در برخی تحلیل ها دیده می شود فاقد صحت است.