مذاکرات کارشناسی فنی دو جانبه میان ایران و فرانسه دقایقی پیش پایان یافت.

 به گزارش خبرنگاران اعزامی خبرگزاری برنا، مذاکرات کارشناسی دو جانبه میان ایران و فرانسه که از ساعت پنج به وقت محلی در وین آغاز شده بود، دقایقی پیش پایان یافت. 

این مذاکرات فنی کارشناسی حدود یک ساعت و نیم میان طرفین در هتل کوبورگ وین به طول انجامید.