به گزارش خبرنگار اعزامی برنا به وین، نماینده ایران در آژانس در نشست فصلی شورای حکام افزود: ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش نوامبر 2011 آژانس جعلی و بی پایه بوده، حاضر است استثنائا و داوطلبانه یکبار دسترسی مدیریت شده به سایت ادعایی در منطقه مریوان بدهد. 

نماینده ایران به اعضای آژانس اعلام کرد که آن کشور مدعی آمریکا یا رژیم صهیونیستی یا باید مختصات محل ادعایی اش را به آژانس بدهد و یا باید اعتراف کند که اطلاعات غلط به آژانس داده و تمام اعضای آژانس را فریب داده و گمراه کرده است .

نجفی اضافه کرد: تاکنون کشوری که اطلاعات غلط را به آژانس داده محل سایت را به این نهاد اعلام نکرده زیرا در واقع چنین محلی وجود خارجی ندارد. 

وی تصریح کرد: این آزمونی برای آژانس بوده که مدعی است اطلاعاتش معتبر است . یا باید مختصات جغرافیایی محل را بدهد که با بازدید از آن، دروغ کشور مدعی آشکار می شود و یا مختصاتی در کار نیست که باز هم دروغ گزارش آژانس فاش می شود .