به گزارش خبرنگار اعزامی برنا به وین رسانه های آلمانی  گزارش دادند، وزیر خارجه آلمان سفر به چندین کشور آفریقایی را نیمه تمام گذاشته و بعد از دیدار از آفریقای جنوبی، شنبه به همتایان خود در گروه 1+5 ملحق می شود.

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه آلمان، سفر یک هفته ای از کشورهای آفریقای جنوبی، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو و کنیا را در دستور کار داشت که این سفر را نیمه تمام گذاشت.

وزیر امور خارجه آلمان که بارها در اظهارات خود بر اهمیت این مرحله از مذاکرات تاکید کرده و فرصت ایجاد شده برای توافق نهایی را بی سابقه خوانده است،اهمیت حضور در مذاکرات هسته ای وین را با نیمه تمام گذاشتن سفر آفریقایی خود مورد تاکید قرار داده است.