وزیر امور خارجه انگلیس دقایقی پیش وارد هتل کوبورگ شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به وین هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس دقایقی پیش وارد هتل کوبورگ شد و قرار است تا دقایقی دیگر در نشستی سه جانبه در نشست سه جانبه با جان کری و فابیوس، همتایان آمریکایی و فرانسوی خود شرکت خواهد کرد.

وی سپس در نشست سه جانبه ای با حضور ظریف و فابیوس، وزرای امور خارجه ایران و فرانسه شرکت می کند.