به گزارش خبرنگار اعزامی برنا به وین نشست سه جانبه ظریف، اشتون و کری با رسیدن به زمان اذان به درخواست ظریف متوقف شد. 

بر اساس این گزارش شب گذشته ظریف، اشتون و کری به مدت دو ساعت با هم دیدار و گفتگو کردند.


مهلت تعیین شده برای مذاکره ایران و کشورهای 1+5 روز دوشنبه پایان می یابد.