جعفر قادری معتقد است: طرف غربی به ویژه آمریکایی‌ها، دامنۀ مذاکرات را تنها به مباحث فنی و حقوقی مسألۀ هسته‌ای محدود نمی‌کند و در جریان مذاکرات مباحثی خارج از موضوع هسته‌ای در زمینۀ حقوق بشر، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران و یا برخی ملاحظات داخلی کشورهایشان را مطرح می‌کنند. طرح این قبیل مسائل غیر دیپلماتیک است و زمینۀ هر نوع توافق و تعامل سازنده‌ای را از میان می‌برد و مطمئناً با ادامۀ این روند دستیابی هر شکل از توافق توافق با مشکلات جدی روبرو خواهد بود.

عضو کمیسیون بودجه و برنامه در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در ارزیابی مذاکرات هسته‌ای جاری در وین گفت: مسیر سخت و دشواری پیش‌روی مذاکراه کنندگان در وین برای دستیابی به توافق وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به مسائلی که در فضای بیرون از مذاکرات در جریان است و به صورت مشخص با روی کارآمدن جمهوری خواهان در کنگره و اتخاذ سیاست‌های رادیکال از سوی این جناح سیاسی، در ادامه دست یافتن به هر شکل از توافق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهد شد.

جعفر قادری در این‌باره افزود: طرف غربی به ویژه آمریکایی‌ها، دامنۀ مذاکرات را تنها به مباحث فنی و حقوقی مسألۀ هسته‌ای محدود نمی‌کند و در جریان مذاکرات مباحثی خارج از موضوع هسته‌ای در زمینۀ حقوق بشر، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران و یا برخی ملاحظات داخلی کشورهایشان را مطرح می‌کنند. طرح این قبیل مسائل غیر دیپلماتیک است و زمینۀ هر نوع توافق و تعامل سازنده‌ای را از میان می‌برد و مطمئناً با ادامۀ این روند دستیابی هر شکل از توافق توافق با مشکلات جدی روبرو خواهد بود.

وی در ادامه توصیه کرد: دولتمردان و کارگزاران کشور باید بدون توجه به نتایج مذاکرات، استراتژی توسعۀ کشور را طراحی و عملیاتی کنند و به ویژه در حوزۀ اقتصاد به ظرفیت‌ها و توامندی‌های داخلی توجه ویژه داشته باشند. در چنین شرایطی اگر به توافق دست یافتیم، البته خیلی بهتر خواهد بود و اگر به هر صورت توافق حاصل نشد زمان و فرصت را از دست نداده‌ایم. بنابراین ضروری است که ما بیشتر بر روی مسائل داخلی خود تمرکز کنیم و خود را درگیر نتایج مذاکرات نکنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طبیعی است که شکست مذاکرات بر روی مسائل و موضوعات مختلف تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که ما نباید تمامی مسائل خود را به نتیجۀ مذاکرات گره بزنیم و بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی طرف ما بنای تعامل ندارد؛ هر نوع انتظار بیش از حد و بدتر از آن گره زدن تمامی مسائل کشور با نتیجۀ مذاکرات هسته‌ای کار عاقلانه‌ای نخواهد بود.