به گزارش خبرنگاران اعزامی خبرگزاری برنا به وین،محمد جواد ظریف به احتمال بسیار زیاد وین را به مقصد تهران ترک می کند.

یک منبع نردیک به هیات ایرانی در گفتگو با برنا با تایید این خبر گفت:با توجه به ارائه برخی پیشنهادات جدید احتمال دارد وزیر امورخارج کشورمان بازگشتی کوتاه به تهران داشته باشد و پس از مشورت با سران کشور مجددا به وین بازگردد.