وزیر خارجه انگلیس به محض ورود به هتل پله‌کوبورگ وین تصریح کرد که به انعطاف بیشتری از سوی ایران نیازمندیم و در قبال آن ما می‌توانیم انعطاف بیشتری از خود نشان دهیم.
به گزارش خبرنگار اعزامی برنا به وین  «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس به محض ورود به هتل پله‌کوبورگ وین تصریح کرد که به انعطاف بیشتری از سوی ایران نیازمندیم و در قبال آن ما می‌توانیم انعطاف بیشتری از خود نشان دهیم.

لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه هم به هنگام ورود به هتل «پله کوبورگ» وین تصریح کرد که هنوز شکاف‌هایی وجود دارد و خواستار یک توافق خوب است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس قرار است روز جمعه (امروز) با محمد جواد ظریف به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.

بر اساس گزارشات رسیده اشتان مایر نیز با نیمه تمام گذاشتن سفر خود به آفریقا شنبه به وین می رود.