به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به وین،یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده لحظاتی پیش به خبرنگار برنا گفت:ما از مسقط تاکنون طرح های مختلفی ارائه کرده ایم. هنوز این ایده ها به مرحله نرسیده که ظریف به تهران ببرد و لذا وی به تهران نمی رود و مذاکرات ادامه می یابد.