به گزارش خبرنگار اعزامی برنا به وین نشست ظریف و همتای انگلیسی به پایان رسید و پس از پایان این دیدار،نشست ظریف و فابیوس  با حضور معاونان آغاز شد.

بنا بر این گزارش نشست های دوجانبه و چند جانبه در وین با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین شده به صورت فشرده ادامه دارد.