سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه برای دیدار و گفت و گو با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ژنو عازم وین می شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، هدف از سفر عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای به آژانس، ادامه رایزنی ها در موضوع هسته ای عنوان شده است.

همچنین همکاری های جمهوری اسلامی ایران و آژانس در رابطه با موضوعات گذشته و حال و نحوه پیشبرد و تسریع در ادامه این همکاری ها از دیگر محورهای رایزنی عراقچی - آمانو خواهد بود.