روزنامه گاردین و شبکه الجزیزه مدارک محرمانه ای را در برنامه برنامه هسته ای ایران افشا کردند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، روزنامه گاردین و شبکه الجزیره درباره اظهارات نتانیاهو در سازمان ملل در سال 2012 که مدعی شد، ایران تا یک سال آینده به بمب اتم دست خواهد یافت با انتشار این مدارک محرمانه مشخص کردند که ایران هیچگاه بدنبال ساخت بمب اتم نبوده و فعالیتی در این زمینه ندارد.

بنا بر این گزارش تمامی ادعاهای نتانیاهو کذب و ایران از اتهامات مبرا است.