به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از رادیو اقتصاد، حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: این موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری با نرخ سود پلکانی در واقع سودهای بالاتری هم از مردم می‌گیرند اما چون نام ائمه (ع) را در تابلوهای خود دارند و راحت‌تر تسهیلات می‌دهند، بخش زیادی از مردم را جذب کرده‌اند.

مستخدمین حسینی گفت: شرایط اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر ایجاب می‌کند که با بازنگری جدی در قانون بانکداری بدون ربا، به اجرای کامل آن به نفع همگان و اقتصاد کشور کمک کنیم.

وی افزود: اجرای کامل بانکداری بدون ربا، عدالت را میان چهار رکن مهم دولت، سپرده گذار، سهام‌دار و ذینفع برقرار می‌کند.

مدیر عامل‌موسسه اعتباری‌توسعه افزود: اجرای کامل بانکداری بدون ربا می‌تواند به نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها در اقتصاد کمک کند و باید با عقود اسلامی به خلق عقود جدید متناسب با نیازهای روز کشور کمک کند.

وی تاکید کرد: اگرچه در جامعه ما بانکداری بدون ربا را همان بانکداری اسلامی می‌دانند اما بانکداری بدون ربا، بانکداری است که ماهیت ربوی ندارد. در این نوع بانکداری باید بحث عدم ربا در تجهیز و تخصیص منابع رعایت شود و در مجموع بانکداری اسلامی فراتر از بانکداری بدون رباست.

مستخدمین حسینی اظهار داشت: بانکداری بدون ربا برای نخستین بار در ایران شکل نگرفته بلکه این نوع بانکداری با الهام از نظرات شهید صدر، شهید مطهری و دیگر علما و نیز آیات اعظام و دیگر اندیشمندان اسلامی شکل گرفته است.

وی گفت: در این مسیر از تجارب بانکداری اسلامی در کشورهایی همچون پاکستان، اندونزی و مالزی نیز بهره گرفته شد و افرادی که ماموریت یافتند تا قانون عملیات بدون ربا را اجرا کنند، در همان مقطع مهلت 5 ساله‌ای تعیین کردند تا پس از یک دوره آزمایشی این قانون را مجدداً اصلاح کنند.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: برغم گذشت سال‌ها از این مهلت قانونی و نیز سقف تعیین شده برای رفع اشکالات آن، هنوز این قانون به جز چند متمم قانونی، اصلاح نشده است.

مدیر عامل ‌موسسه اعتباری ‌توسعه تصریح کرد: بانکداری یکی از پایگاه‌های اصلی اقتصادی و در واقع خون جاری در رگ‌های اقتصاد است، چنانچه خون جاری در این رگ از سلامت کافی برخوردار نباشد، اقتصاد نیز دچار مشکل و بیماری می‌شود. با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و تحولات حوزه اقتصادی در جهان و ایران، نیاز است تا قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قوانین حوزه‌های پولی و بانکی اصلاح شوند.

مستخدمین حسینی گفت: در بانکداری اسلامی همه در سود و زیان شریک هستند و آنچه در حال حاضر در بانکداری جهان به اجرا در می‌آید بانکداری متعارف است. در بانکداری متعارف، عملیات بانکی را با تجهیز سرمایه از طریق پرداخت بهره به سپرده‌ها دنبال می‌کنند. در این بانکداری سپرده‌ها تفکیک نمی‌شود و از تنوع نیز برخوردار نیستند. گرچه در بانکداری اسلامی و غیراسلامی عملیات بانکی مشترک است اما در بانکداری بدون ربا، عملیات بانکی با عملیات تجاری در کالاها و سایر دارایی‌های مالی پیوند زده می‌شود و در بانکداری متعارف، عملیات بانکی با اوراق بهادار و انواع آن گره می‌خورد.

وی در ادامه افزود: در نظام بانکداری اسلامی بابت کار تسهیلات داده می‌شود یعنی در این نوع بانکداری، از ترکیب کار و سرمایه نتیجه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند سود یا زیان باشد که در هر دو حالت، دو طرف در نتیجه آن شریک هستند. در بانکداری کنونی ما مکانیزم ترکیب سرمایه و کار در قالب عقود صورت می‌گیرد اما نتیجه که شراکت در سود و زیان است مراعات نمی‌شود. بانک در پایان هر پروژه انتظار دارد سود و نفع خود را ببرد. حتی اگر یک پروژه با شکست مواجه شود، بانک آن را نمی‌پذیرد.

مستخدمین حسینی اذعان داشت: این در حالی است که در بانکداری اسلامی و بدون ربا، بنابراین است که بانک مسوولیت آن پروژه را بپذیرد و در زیان نیز شریک باشد. چون خود به بررسی این طرح و سرمایه‌گذاری در آن اقدام کرده و باید مسوولیت آن را حتی با تغییر تکنولوژی، تحولات اقتصادی و... بپذیرد. اما در عمل در حال حاضر این مسئله در نظام بانکداری ایران رعایت نمی‌شود.