به گزارش سرویس اجتماعی برنا، علیرضا دایمی سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: متاسفانه در سه دهه اخیر به طور میانگین سالی 4،8 میلیارد مترمکعب برداشت مازاد آب از سفره‌های زیرزمینی گزارش شده که ادامه این روند نگران کننده است.

وی با بیان اینکه این روند فشار سنگینی به آب‌های زیرزمینی وارد می‌کند، گفت: کشاورزان این را هم بدانند که این کار سبب افت کیفیت آب و ناقص ماندن آرایش کشت خواهد شد.

دایمی برداشت‌های مازاد را شامل برداشت غیرمجاز 13 هزار چاه پروانه‌دار و همچنین حفاری‌های غیرمجاز و فاقد پروانه دانست که موجب اضرار عمومی و از لحاظ شرعی هم محل اشکال است.

وی افزود: بخش زیادی از چاه‌های آب غیرمجاز ساماندهی شده است و مواردی که غیرقانونی و فاقد قابلیت دریافت پروانه تشخیص داده می‌شود، سلب بهره‌برداری خواهد شد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو خواستار همکاری هموطنان در مدیریت بهینه مصرف آب شد و گفت: باید نظم برداشت از منابع آب منطبق بر الگوی طبیعت باشد و به آن آسیب نرساند.

دایمی بر استفاده بهینه آب و آبیاری تحت فشار پایدار و تغییر الگوی کشت تاکید کرد و گفت: همه زراعت‌ها باید متناسب با استعدادها و مزیت‌های آبی کشور تنظیم شود.

وی اظهار داشت: اگر در شمال کشور کشت برنج، توجیه‌پذیر است در مناطق مرکزی و کم آب نباید اعمال شود.

دایمی اطمینان داد: اگرچه کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد، اما با مدیریت بهینه مصرف، رعایت الگوی مصرف در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعتی و خانگی می‌توانیم همه نیازها را تامین کنیم.