به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از«شاتا»، «حمید صافدل» با بیان اینكه ممنوعیت صادرات بیش از 50 قلم كالا در 8 مهرماه امسال با نگاه حمایت از مصرف كننده داخلی و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی پایین دستی در هیات وزیران مصوب شد، افزود: بر اساس این مصوبه مقرر شد تا محدودیتی برای صادرات این كالاها ایجاد شود تا زمانی كه اطمینان برای تامین ماده اولیه صنایع داخلی و توجه به مصرف كننده داخلی ایجاد شود.

وی؛ آمادگی واحدهای پتروشیمی برای تامین ماده اولیه صنایع پایین دستی مواجه شدیم، مطرح کرد و گفت: در این گروه در حال بازبینی ممنوعیت‌ها وجود دارد و بر این اساس می‌توان گروهی از این كالاها را از لیست ممنوعیت خارج كرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه در گروه كالاهای پتروشیمی از چند ماه قبل بحث وضع عوارض صادراتی بر محصولات در كمیته كارشناسی شورای صادراتی كشور چندین بار مطرح شد، افزود: این امیدواری وجود داشت كه با وضع عددی از عوارض صادراتی یا ما به تفاوت بتوان این موضوع را ساماندهی كرد، اما به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا، اختلاف قیمتی در بازارهای صادراتی بیرون از كشور و در بازارهای داخلی بوجود آمد كه تمایل به تامین كالای مورد نیاز صادركننده در خارج از كشور خیلی بیشتر شد.

صافدل گفت: این مساله بسیاری از صنایع پایین دستی ما را با ركود و تعطیلی مواجه كرد به همین خاطر تصمیم گیری شد كه اولویت را بر تامین ماده اولیه صنایع پایین دستی قرار دهیم.

وی در پایان در ارتباط با سرعت اجرای این تصمیم گفت: به دلیل محدودیت زمانی خاص و نوسانات نرخ ارز نیاز به یک تصمیم سریع وجود داشت و به همین خاطر هم شاید با سرعت بیشتری اجرایی شد.