به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه پرداخت الكترونیک سیار(سپاس)، در راستای راهبرد كلی ساماندهی نظام پرداخت الكترونیک كشور توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران است. 

با اجرایی شدن این طرح، بستر مناسبی جهت پرداخت الكترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع كارت‌های خارج از شبكه بانكی (همچون كارت مترو و كارت سوخت) فراهم خواهد شد.
 
این گزارش می‌‌افزاید؛ از جمله وجوه تمایز این سامانه با دیگر موارد مشابه، می‌توان به اعمال كنترل‌های نظام ضدپولشویی، گزارش از حجم نقد الكترونیک صادر شده در قالب كیپا (كیف پول الكترونیكی)‌، تهیه و به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم‌های مرتبط با كیپا، اعمال كنترل‌های كشف تقلب نظیر مسدودكردن حساب كیف پول و... اشاره کرد.
 
از دیگر مزایای راه اندازی سامانه سپاس، سازمان‌دهی فرآیند اخذ كارمزدها، تسویه مالی و اجماع ذی‌نفعان است که با انجام کارشناسی‌های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یک از ذی‌نفعان در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.