غلامرضا خان کشی پور  در گفت‌و گو با خبرنگار سرویس اقتصادی برنا گفت:  افزایش برنج وارداتی با افزایش قیمت دلار تاثیر مثبتی بر صادرات و مصرف داخلی برنج ایرانی خواهد داشت.

خان کشی‌پور افزود: امسال سال پربارانی را شرع کردیم و استانهای  شمالی کشور علی الخصوص استان مازندران نشاء برنج خود را  از مناطق شرقی استان آغاز کرده است که اگر این شرایط جوی همینطور مناسب باشد سال خوبی برای برنج کشور خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل دیگر رونق برنج در کشور اقبال کشاورزان است و از آنجا که کشاورز از قشر زحمت کش و کم درآمد کشور است باید با حمایت و دستگیری راه مناسب برای رقبت آنها به کاشت این محصول بکارگرفته شود.

عضو هیات مدیره تحقیقات برنج کشور، درباره بالا رفتن عوارض واردات توضیح داد: دریافت عوارض از واردکنندگان‌، می‌تواند دو حسن داشته باشد از یک طرف برنج ایرانی که هم خوش طعم و هم سالم‌تراست بیشتر مورد اقبال مردم در داخل قرار میگیرد و هم برای ارزآوری کشور مناسب است.