سید موسی موسوی در گفت‌وگو با با خبرنگار اقتصادی برنا گفت: کشورهای ژاپن ،چین،هندوستان در حال حاضر مهم‌ترین مشتریان نفت ایران هستند که در این میان ژاپن در اولویت است.

عضو کمسیون انرژی افزود: در ماه گذشته ایران 393/1 میلیون لیتر نفت خام به ژاپن صادر کرده‌ است و این نکته از جهت تأمین ارز مورد نیازکشو دارای اهمیت بسیاری برای دولت بوده است .

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر 46 درصد صادرات نفت خام به ژاپن افزایش داشته است و ایران یکی از 5 کشور صادر کننده نفت خام به ژاپن است.

وی با بیان اینکه خارج کردن نفت به صورت خام آتشی بر سرمایه ملی است گفت: اگر کشوربه آن سطح از امکانات برسد که فراوردهایی نفتی را صادر کند درآمده چندین برابر خواهد شد و کمک بسیار زیادی بهوضعیت اقتصادی مملکت خواهد کرد .