اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، ضمن اشاره به اینکه بررسی مباحث درآمدی بودجه به اتمام رسیده و وارد موارد هزینه‌ای شده‌ایم، ادامه داد: به دلیل شفاف نبودن بودجه در مباحث درآمدی، تغییراتی را در آن اعمال کردیم که از جمله آن‌ها، انتقال درآمدهای حاصل از برخی واگذاری‌ها، اوراق مشارکت و مالیات ارزش افزوده بنزین در جداول بودجه بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: درواقع، باید این مسئله را به‌طور روشن‌تر بیان کنم که هنوز بسیاری از درآمدهای کلان کشور در ایران با خام فروشی نفت به دست می‌آید و تنظیم و تدوین درآمد براساس مالیات به این معناست که در سال جاری درآمدهای حاصل از مالیات سهم بیشتری را به خود اختصاص بدهد.

جلیلی اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی بودجه در سال جاری 43 تا 44 درصد و چیزی در حدود 37 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که البته با توجه به لزوم کاهش درآمدهای نفتی، ممکن است باز هم در صحن علنی مجلس بر این رقم افزوده شود.

عضو کمسیون تلفیق خاطرنشان کرد: بستن بودجه سال 92 براساس درآمدهای مالیاتی، یکی از نکات مهمی است که موردتوجه نمایندگان قرار گرفته است؛ چراکه وابستگی کشور را ازلحاظ درآمدی به نفت کاهش می‌هد و این نکته در شرایط فعلی بسیار حائزاهمیت است.

وی با اشاره به نحوه بررسی موارد هزینه‌ای بودجه، افزود: تا یکشنبه کار بررسی مباحث هزینه‌ای به اتمام می‌رسد.