حمیدرضا پشنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا گفت: با توجه به اینکه بودجه سال 92 در کمسیون تلفیق در حال بررسی است، نمی‌توان به‌طور دقیق از میزان اعتبار اختصاصی به بخش عمرانی در  سال جاری خبر داد.

دبیر اول کمسیون عمران افزود: درصدی که دولت برای هزینه کردن در بخش عمرانی بودجه 92 پیشنهاد کرده، 35 درصد است؛ اما باید دید که کمیسیون تلفیق چه رقمی را به تصویب خواهد رساند.

پشنگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بیشترین دغدغه‌های بخش عمرانی این است که طرح‌های عمرانی سال گذشته را به بهره‌برداری برسانیم تا مجبور نشویم در سال جاری، دوباره درگیر طرح‌های عمرانی سال گذشته باشیم.