به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، از ابتدای سال جاری تا روز پنجشنبه مورخ 12/2/1392 تعداد 7192 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی پذیرفته شده است.

این گزارش می افزاید: در مجموع از بدو فعالیت مرکز تا تاریخ یادشده، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده33هزار و 426 فقره می باشد و میانگین هر هفته حدودا" 4/1 برابر میانگین هفته‌های سال‌گذشته است.