رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با بیان این که مجلس در بررسی ردیف‌های درآمدی بودجه سال 92، منابعی را پیش بینی کرده است که عملا قابل تحقق نیستند، گفت: درآمدهای بودجه امسال که از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق به بودجه اضافه شده است عملا تحصیل نمی‌شوند و در واقع بودجه امسال دارای سهمی از درآمدهای غیرواقعی و کاذب است.

وی با تأکید بر این که برخی از هزینه‌های بودجه گریزناپذیر هستند و منطقا به صورت سالانه باید افزایش پیدا کنند، افزود: مجلس منابع تأمین بسیاری از هزینه‌های واقعی و حتمی دستگاه‌های اجرایی را از همان منابعی تعریف کرده است که کاذب است و واقعی نیست.

به گفته ممبینی با توجه به بی احتیاطی مجلس در تعریف منابع غیرواقعی برای بودجه سال 92، طبیعی است که بسیاری از وظایف دولتی متکی بر این منابع به اجرا نخواهد رسید.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این که در هفته جاری بررسی بودجه در مجلس نهایی شده و به پایان می‌رسد، یادآور شد: به محض نهایی شدن کامل بررسی‌های بودجه این قانون از سوی رئیس جمهوری برای اجرا در همه دستگاه‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

پیش از این کارشناسان نیز از تعریف این منابع غیرواقعی و غیرقابل وصول انتقاد کرده بودند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعریف این منابع غیرقابل تحقق، چوب دو سر نجس برای دولت است، زیرا از یک سو باید تمام توانش را به کار بگیرد تا انها را محقق کند و این موضوع موجب انتقادهای عمومی و رسانه‌ای با عناوینی مثل سیاست‌های ریاضتی و . . . به دولت می‌شود و از سوی دیگر به علت عدم امکان تحقق آنها بسیاری از وظایف دولت قابل اجرا نیست و از سوی دیگر نیز دولت به خاطر عدم اجرای این وظایف تخطئه خواهد شد.