سعید اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با بیان این مطلب افزود: تمرکز بیشتر و رویکرد دکتر روحانی، در بخش تولید و حمایت از تولید کنندگان، آن گونه که از برنامه‌هایش بر می‌آید، کاهش نقدینگی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است.

اربابی ادامه داد: پرداخت یارانه‌ها و تزریق بیشتر پول به جامعه باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود و راه جلوگیری از این تورم سیاست انقباظی و به نوعی فروش اوراق و خرید سهام در بازار است؛ که می‌تواند پول راکد در دست مردم را به سمت و سوی تولید هدایت کند.

وی گفت: یارانه‌های نقدی همان 45 هزار و 500 تومان باقی خواهد ماند؛ و در این دوره نیز ما به التفاوت افزایش 30 در صدی حامل های انرژی را به بخش تولید و هزینه‌های عمرانی دولت و به بخش بهداشت و درمان تزریق خواهیم کرد تا به رشد تولید کمک کرده باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با کاهش نقدینگی و کاهش تقاضا متناسب با عرضه، به رشد تولید و کارآمدی اقتصاد کمک خواهد شد.