به گزارش سرویس اقتصادی برنا، به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسعود کرباسیان رئیس کل با صدور احکامی سیدمحمود بهشتیان را که پیش از این معاون امور گمرکی به عنوان فعالیت می‌کرد را به سمت مشاور عالی رئیس‌کل و مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت و علیرضا دشتانی را نیز در زمان ریاست قبلی کرباسیان در گمرک، به عنوان سرپرست گمرک فرودگاه پیام و کارشناس بازرسی گمرک ایران بوده است به سمت مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت منصوب کرد. 

در بخشی از حكم سیدمحمود بهشتیان چنین آمده است:
باتوجه به توان كارشناسی و علمی همكاران محترم در گمرک جمهوری اسلامی ایران، امید است زمینه مناسب برای ارتقای سطح امورگمركی، آموزشی و روش‌های نوین و تعاملات بین‌الملل فراهم گردد.

همچنین در بخشی از حکم علیرضا دشتانی نیز آمده است:
انتظار می‌رود با درنظر گرفتن اهداف و سیاست‌های تعیین شده در سند ملی راهبردی، برنامه‌های تحول در نظام گمركی و با جلب توان تخصصی همكاران، كارشناسان و صاحب‌نظران، ضمن روان‌سازی رویه‌های اجرایی از طریق پیاده‌سازی روش‌های الكترونیكی و نظارت بر انجام بهینه كار، زمینه‌های لازم را برای ارتقای سطح كیفی خدمات ترانزیتی به خدمت‌گیرندگان فراهم آورید.