به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد جزء (1) بند "ج" ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه موافقت کرد که از محل تسهیلات موضوع جزء "الف" بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهیلات مالی خارجی)، معادل ارزی 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح احداث سدهای مخزنی و تنظیمی مشمپا و پاوه رود و شبکه‌های آبیاری آن، 520 میلیارد ریال برای طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد سیازاخ در استان کردستان، 1358 میلیارد ریال برای طرح احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی سیکان، 1600 میلیارد ریال برای طرح احداث سد سرنی و تاسیسات وابسته (خط انتقال و تصفیه‌خانه)، 1600 میلیارد ریال برای احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی باراندوز آذربایجان غربی اختصاص یابد.

اجرای این طرح‌ها منوط به اخذ تاییدیه توجیهی فنی، اقتصادی و مالی طرح از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است.

همچنین رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375-" در اجرای طرح‌های فوق الزامی است.

بر اساس این مصوبه، دولت وزارت نیرو را موظف کرده است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه کند.

این مصوبه از سوی "محمدرضا رحیمی" معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.