مصطفی شیخ بهایی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا، تمرکز فعالیت های شرکت گاز از ابتدای سال جاری را معطوف به مناطق محروم، روستاها و شهرهای فاقد گازرسانی عنوان کرد و گفت: گازرسانی به یکصد شهر و یک هزار و 500 روستا در دستور کار سال 89 شرکت ملی گاز قرار گرفت که تاکنون بیش از 90 درصد از این طرح، محقق شده است.

وی افزود: یک هزار و 239 میلیارد تومان به عنوان هزینه اجرای طرح گازرسانی پیش بینی شد که بر این اساس، 400 هزار انشعاب و 600 هزار مشترک به خانواده بزرگ مشترکان گاز پیوسته اند؛ در حالی که آمار سال گذشته 250 هزار انشعاب با 400 هزار مشترک بوده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه روال گازرسانی به مناطق محروم کشور جلوتر از برنامه زمانبندی شده پیش می رود، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان، آخرین استان محروم کشور است که گاز رسانی به این استان در سال جاری آغاز شده و اکنون اقدامات لازم برای گازرسانی شهرها و روستاهای اطراف ایرانشهر و زاهدان نیز صورت پذیرفته است.

شیخ بهایی، حجم گاز انتقالی در کل کشور را 500 میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: حدود 5 درصد از این مقدار، مربوط به صادرات گاز است ولی مابقی آن مورد استفاده مردم و صنایع قرار می گیرد به این ترتیب که روزانه حدود 80 میلیون مترمکعب گاز در بخش صنابع، حدود 80 تا 100 میلیون مترمکعب گاز مورد استفاده نیروگاه ها و باقیمانده این حجم نیز مورد استفاده بخش خانگی قرار می گیرد.

وی درباره پروژه های تقویتی در سطح کشور، گفت: شبکه های انتقال، تغذیه، ایستگاه های شهری و سایر بخش ها برای مقابله با سرمای فصل زمستان تکمیل و تقویت شده، به همین دلیل شرکت ملی گاز آمادگی کامل خود را برای مقابله با فصل سرما اعلام کرده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: با توجه به تمهیداتی که در نظر گرفته شده و همکاری مردم در مصرف گاز پس از هدفمند شدن یارانه ها امیدواریم با مشکلی در فصل زمستان مواجه نشویم.