حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا در پاسخ به این سوال که چند درصد از سرجمع 8 درصدی اعتبارات بانک ها که مقرر شده بود به بخش صادرات تخصیص یابد محقق شده است، اظهار داشت: تا کنون گزارشی در این مورد از بانک ها دریافت نکرده ایم و آماری درباره میزان اختصاص این اعتبارات نداریم.

وی افزود: بر اساس مصوبه وزیران عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی، دستگاه های مجری باید در دوره های زمانی مشخص به دبیرخانه شورای عالی صادرات گزارش عملکرد خود در این باره را ارائه دهند که تا کنون این امر اتفاق نیفتاده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت، خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی صادرات طی مکاتبه ای پیگیر چگونگی اجرا و نتیجه اقدامات اجرایی که توسط بانک ها در راستای این مصوبه صورت پذیرفته است و به زودی پس از دریافت نتایج از بانک ها این آمار اعلام می شود