به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، تاسیسات تقویت فشار گاز ساوه 2 و 3، امروز با حضور مسعود میرکاظمی وزیر نفت به بهره برداری رسید. این تاسیسات بر روی خطوط انتقال گاز دوم، سوم، و چهارم سراسری نصب شده و دارای 7 دستگاه توربوکمپرسور با قدرت 175 مگاوات است که قابلیت انتقال گاز به میزان 160 میلیون متر مکعب در روز را دارد. هزینه اجرایی این طرح یک هزار و 300 میلیارد ریال است.

همچنین با حضور وزیر نفت راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز خاوران 2 نیز صورت پذیرفت که این تاسیسات بر روی خط انتقال گاز 8 سراسری نصب شده و دارای 4 دستگاه توربوکمپرسور با قدرت 25 مگاوات است که قابلیت انتقال گاز به میزان 110 میلیون مترمکعب در روز را دارد هزینه اجرایی این طرح 700 میلیارد ریال است.

خط انتقال گاز 6 تهران نیز از دیگر طرح های جدید شرکت گاز است که به طول 72 کیلومتر و با قطر 48 ایچ همچنین با ظرفیت انتقال 55 میلیون متر مکعب گاز در روز و با ارزش بیش از 720 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

از دیگر طرح های مهمی که امروز با حضور وزیر نفت راه اندازی شد، خط انتقال گاز شمال قزوین به طول 10 کیلومتر و قطر 20 و 16 اینچ با ارزشی بالغ بر 20 میلیارد ریال است.

خط انتقال گاز بورشرویه – طبس نیز به طول 98 کیلومتر و قطر 20 اینچ با ارزش بیش از 300 میلیارد ریال و همچنین بزرگراه مهر – لامرد، به طول 80 کیلومتر در 2 باند رفت و برگشت با ارزش بیش از 420 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.