طی 9 ماهه منتهی به آذرماه سال جاری مجموع تولیدشیشه جام به 769هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3.4درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران؛ در این مدت تولید ظروف شیشه‌ای با تولید 336هزارتن با رشد 4 درصدی‌، چینی بهداشتی با تولید 67 هزار تن با رشد 4.7 درصدی و ظروف چینی با تولید 35 هزار تن با رشد 3.3درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است‌.

در ادامه این گزارش آمده است: همچنین تولید شیشه جام درشهریور ماه امسال به مرز 83هزارتن رسید .

همچنین درشهریور ماه سال جاری مجموع تولید ظروف شیشه‌ایبا رشد 8.6 درصدی نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته بالغ بر 38هزار تن‌، چینی بهداشتی 6هزار و 800 تن و ظروف چینی با رشد 9.8 درصدی در مقایسه بامیزان تولید آذر ماه سال گذشته 4هزارو500 تن بوده است.