با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت «علی‌اصغر توفیق» به سمت معاون آموزش، پژوهش و فناوری تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری برنا «مهندس محمدرضا نعمت‌زاده» در متن حکم انتصابی آورده است: نظر به مراتب شایستگی، تعهد، دانش و تجارت ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «معاون آموزش، پژوهش و فناوری منصوب می شوید.

وی در ادامه تصریح كرده است: با توجه به نقش كلیدی آموزش ، پژوهش و فناوری در توسعه زیرساخت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت و نیاز کشور به توسعه صنایع نوین انتظار دارد ضمن ایجاد انسجام و تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای تابعه اقدام نمایید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت محورهای كاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری را در 5 بند ابلاغ نمود

توجه به آموزش‌های تخصصی مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت

توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و تجاری به منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه بازار و کاهش وابستگی‌ها

زمینه‌سازی برای خلق فناوری نو و بکارگیری آنها در صنایع نوین انظیر نانو، زیست‌ فناوری، بیو مواد، الکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر و...

کمک به تأسیس و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان؛ طراحی و اجرای مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی برای تجاری‌سازی دست‌آوردهای تحقیقاتی و پژوهشی مراکز پژوهشی و فناوری کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت درنامه جداگانه ای از زحمات «علی محمد گودرزی» در دوران سرپرستی معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی تشکر نموده است.