طی 10 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تولید پودر شوینده به مرز 603 هزارو 300 تن رسید كه نسبت به مدت مشابه خود در 10 ماهه سال گذشته رشد 21 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا تولید پودر شوینده طی 10 ماهه سال 91به حجم 498 هزارو 400تن تولید شده بود.

برپایه این گزارش ؛ در این مدت تولید « دوده صنعتی» به میزان 69 هزارو 600تن تولید شده است كه نسبت مدت مشابه سال گذشته كه این محصول به حجم 66هزارو 300 تن تولید شده بود ، رشد 4.9 درصدی را نشان می دهد.

براساس این گزارش ؛ طی 10 ماهه نخست امسال تولید انواع دارو به حجم 29 هزار تن و تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته 26 هزارو 600 تن بوده است كه نشان دهنده رشد 9درصدی است.

در پایان این گزارش آمده است: طی دوره مورد بررسی روغن موتور تصفیه شده با رشد 3.6 درصدی به مرز 504 هزارو 400 تن رسید كه نسبت به مئت مشابه خود طی 10ماهه سال گذشته رشد 3.6 درصدی را حاكیست.