مدیر كل گمرك تهران اعلام كرد :در راستای اجرای كامل سامانه اظهار از راه دور و با توجه به افزایش حجم فعالیت درروزهای پایانی سال ساعت كاری این گمرك افزایش یافت .

به گزارش خبرگزاری برنا احمد كارگری افزود : در روزهای پایانی سال به منظور جلوگیری از تراكم ورسوب كالا در انبار وترخیص سریع وبه موقع كالاها و مواد اولیه واحدهای تولیدی وسرمایه ای گمرك تهران از ابتدای اسفند ماه از ساعت 8 صبح لغایت 17 نسبت به ارائه خدمات به مراجعین اقدام می نماید .