گمرك جمهوری اسلامی ایران موافقت كلی با ورود برخی اقلام مستعمل را به گمركات سراسر كشور اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ، حسب تصمیمات متخذه در كمیسیون ماده یك و با توجه به بند ( 3 ) ماده ( 42 ) آیین نامه اجرایی مذكور ، ورود دستگاه خط كشی خیابان ، آسفالت تراش و پمپ بتون بدون كشنده ، با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعمال سایر مقررات مربوطه و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط درصورت نیاز ، صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد .

بدیهی است ورود و ترخیص كالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت كلی خارج بوده و ورود اقلام مستعمل مزبور صرفاً با ثبت سفارش ارز متقاضی قابل ورود خواهد بود.

همچنین گمركات می بایست در هنگام ترخیص اقلام دستگاه خط كشی خیابان و آسفالت تراش ، به نحو خوانا بر روی پروانه واردات قطعی خطاب به پلیس راهور ناجا قید نمایند كه كالای موضوع این پروانه غیر قابل شماره گذاری می باشد.