تمام شعب بانک ملی ایران به منظور تسهیل امور مشتریان در روزهای پایانی سال، از 17 تا 28 اسفند ( به جز روز جمعه 23 اسفند) تا ساعت 17 فعال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا همچنین شعب منتخب بانک ملی در روزهای 29 اسفند سال جاری و روز های 2،3، 4 و 12 فروردین ماه از ساعت 9 تا 12 به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خواهد پرداخت.

اسامی شعب فعال بانک ملی ایران در تعطیلات پایان سال و نوروز در سایت اینترنتی این بانک قابل مشاهده است.

در صورت نیاز به افزایش زمان فعالیت شعب بانک ملی ایران در 3 روز کاری پایان سال، این موضوع بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.