میانگین مصرف CNG در11 ماه ابتدای سال، به 18,2 میلیون مترمکعب در روز رسیده و 128 جایگاه CNG نیز به بهربرداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری برنا امسال، 128 جایگاه CNG بهره برداری شده است که از این میان، 35 جایگاه به صورت دومنظوره و 93 جایگاه تک منظوره فعالیت می کند.

کل نازلهای به کار رفته در این 128 جایگاه، 2 هزار و 142 نازل است که 824 نازل در 35 جایگاه دومنظوره و هزار و 294 نازل در 93 جایگاه تک منظوره نصب شده است.

در 11 ماه ابتدای امسال، بیش از هزار خودرو در فرایند تبدیل کارگاهی و 40 هزار و 340 خودرو در فرایند تولید کارخانه ای، گازسوز شده است و مجموع کل خودروهای گازسوز شده در کشور از آغاز فرایند گازسوز کردن خودروها تاکنون به حدود سه میلیون و 100 هزار خودرو رسیده است که از این میان، 914 هزار و 496 خودرو به صورت کارگاهی و 2 میلیون و 183 هزار و 812 خودرو به صورت کارخانه ای، گازسوز شده است