عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح تسهیل تسویه بدهی واحدهای تولیدی و فراهم آوردن شرایط برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت بهروز نعمتی گفت: در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح و بررسی شد و مقرر شد این کمیسیون شرایط نیل به این اهداف را فراهم کند.

نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن موضوع راهکارهای بهبود فضای کسب و کار بررسی شد و مقرر شد در قوانین مربوط به فضای کسب و کار بازنگری هایی انجام شود و شرایطی فراهم شود که رتبه کشور در این زمینه ارتقاء یابد.

نعمتی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن موضوع قیمت خودرو نیز مطرح و بررسی شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن موضوع طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی با حضورکارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی بررسی شد