یکی از قطعات فرش مسجد امیرالمومنین(ع) شهر مسقط پایتخت عمان در خراسان شمالی بافته شد.

به گزارش خبرگزاری برنا رییس سازمان صنعت, معدن وتجارت خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود : یکی از قطعات فرش مسجد امیرالمومنین(ع) شهر مسقط پایتخت کشور عمان که سومین فرش بزرگ دستبافت جهان است توسط بافندگان فرش استان خراسان شمالی بافته شد.

یحیی نیکدل با بیان این مطلب افزود: این فرش با ابعاد دو متر و 15 سانتی متر در شش متر و 30 سانتی متر توسط 3 نفر از بافندگان شرکت تعاونی فرش دستباف ساریگل خراسان شمالی آماده بهره برداری شد.

وی اظهار کرد: برای بافت این فرش سه نفر روزانه با 8 ساعت کار در مدت 5ماه موفق به بافت این فرش شدند.

وی تصریح کرد: طراحی فرش مسجد امیرالمومنین شهر مسقط عمان را دکتر علی خلیلی از طراحان معروف فرش دستبافت جهان برعهده داشته است.

نیکدل در مراسم برش این فرش افزود: با عنایت به وجود قریب به 20هزار بافنده فرش در استان خراسان شمالی درصورت برنامه ریزی فعالیت این صنعت می تواند اشتغال مناسبی را در سطح استان و بویژه در مناطق روستایی ایجاد کند.