شركت بازرگانی دولتی ایران اعلام كرد آمادگی همكاری با واردكنندگان كالاهای اساسی را دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا شركت بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه اعلام دارد: در راستای تهیه، تأمین و تنظیم بازار كالاهای اساسی و مورد نیاز كشور از جمله گندم، با آن دسته از شركتهای بخش خصوصی كه توانایی واردات گندم را دارند، قرارداد خرید منعقد نماید.

بر این اساس شركت های توانمند و داوطلب بخش خصوصی می توانند در فضایی رقابتی آزاد و در صورت دارا بودن شرایط لازم با مراجعه به این شركت و عقدقرارداد فروش، نسبت به واردات گندم اقدام كنند.